Obavijesti

Osnove digitalnog tiska

Posted by () on 27-11-2015 at 8:56 AM
Obavijesti >>

OSNOVE DIGITALNOG TISKA

Autor: doc. dr. sc. Igor Majnarić

Tehnike digitalnog tiska uspješno se primjenjuju već petnaestak godina. Digitalizacijom tiskarskog procesa ostvarena je mogućnost kreiranja potpuno novih, do sada nezamislivih grafičkih proizvoda temeljenih na tisku malih i personaliziranih naklada. Knjiga „Osnove digitalnog tiska“ je prvi sveučilišni udžbenik na hrvatskom jeziku koji objašnjava suvremene tehnike digitalnog otiskivanja, te ih u cijelosti obuhvaća na jednom mjestu.

Back