Obavijesti

Poziv na predavanje „Publish or perish iliti kako odabrati THE časopis?"

Posted by () on 20-03-2012 at 1:18 PM
Obavijesti >>

Predavanje zajednički organiziraju FER (www.fer.hr) i Hrvatska sekcija IEEE (www.ieee.hr). Predviđeno trajanje predavanja je 90 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

Sažetak predavanja: U ovom predavanju će biti riječi o tome kako odabrati "pravi" časopis u koji ćete poslati svoj rad za objavljivanje. Bit će objašnjeni glavni koraci u procesu odabira "pravog" časopisa - od pronalaska časopisa koji pokrivaju užu tematiku iz koje se rad objavljuje, provjere njihove indeksiranosti u relevantnim bazama podataka, do analize najvažnijih metričkih pokazatelja o časopisima. U tu će svrhu biti objašnjeni metodologija, glavne karakteristike te prednosti i mane pojedinih poznatih, ali i manje poznatih metričkih pokazatelja o časopisima, kao što su faktor odjeka (Impact Factor, IF), SCImago Journal & Country Rank (SJR), Source-Normalized Impact per Paper (SNIP), Eigenfactor Score (EF) i dr. U sklopu predavanja će biti pokazani i dostupni alati za usporedbu časopisa prema raznim kriterijima.

Biografija predavača: Bojan Macan je 2004. godine završio studij hrvatskog jezika i književnosti te informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje trenutno izrađuje i doktorsku disertaciju u sklopu Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih znanosti. Odmah po završetku studija zaposlio se u Knjižnici Instituta Ruđer Bošković, gdje i danas radi. 2009. godine postao je voditeljem Knjižnice. Njegovi su interesi široki i vezani su uz znanstveno izdavaštvo, bibliometriju, otvoreni pristup informacijama, institucijske repozitorije, metapodatke, implementaciju novih tehnologija i usluga u knjižnice i dr. Objavio je desetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima.

Back