05 Ručna izrada knjige


Ručna izrada knjige

 

 

Izložba studentskih radova


travanj 2010

 

 

U ponedjeljak 12. travnja 2010. na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će otvorena izložba  studentskih radova "Ručna izrada knjige" u galeriji „U prolazu“ kod knjižnice fakulteta na 1. katu. Otvorenje izložbe bit će u 11 sati, izložbu će otvoriti prof. Darko Babić, a najboljim studentima kolegija bit će dodijeljena priznanja.


Izložba će biti otvorena mjesec dana


Slike s otvorenja izložbe


Izloženi radovi


Katalog izložbe

 


Priznanja će dobiti studenti:


Tomislav Bartolić
Sanda Bogdan
Tea Car
Ivana Hrestak
Miran Katar
Marina Klanjac
Neda Knežević

Maja Pavić
Martina Penić
Mirela Radočaj
Dunja Rapaić
Gorana Tomić
Tomi Zajec
Kristina Zdrilić

 

 

O izložbi

Izložene su ručno izrađene knjige studenata prediplomskog studija Grafičkog fakulteta, polaznika izbornog kolegija Ručna izrada knjige (ak.god. 2009./2010.) na Katedri za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje grafičkih proizvoda.
Tema je bila izrada različitih vrsta knjiga obzirom na njihovu upotrebnu vrijednost kao što je blok, kolegij blok, lijepljena meko uvezana knjiga, kataloški uvez, tvrdo uvezana knjiga i zidni kalendar.


Izlažu:

Tomislav Bartolić, Sanda Bogdan, Tea Car, Ivana Hrestak, Miran Katar, Marina Klanjac, Neda Knežević, Maja Pavić, Martina Penić, Mirela Radočaj, Dunja Rapaić, Gorana Tomić, Tomi Zajec, Kristina Zdrilić, Marija Jakelić, Petar Krznar, Jelena Diklić, Ena Tomičević, Eva Milas, Ana Zidar, Jelena Todorić, Branimir Škada, Matija Ulčar, Tomislav Periša, Maja Vrbos, Stanko Eškinja, Željko Raženj, Korina Siljan, Magdalena Drk, Emina Brestovac, Lara Brenko, Nataša Prgomet, Lana Sitarić, Marko Sedlarik, Tomislav Pavlek, Filip Cundeković, Ivana Levak, Ida Lovrin, Andrej Karavanić, Ivana Marinić,Mihael Čuček, Penava Kristijan, Selma Abaz, Ana Kelava, Marina Belčić, Marko Vlastelica, Jakov Novina, Deni Macinić