17 Ispred / pokraj / iza


Ispred / pokraj / iza

Maja Strgar Kurečić

Otvorenje izložbe 29. veljače 2016.U ponedjeljak, 29. veljače, otvorena je u predvorju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izložba fotografija i foto eseja studenata diplomskog studija. U sklopu ove izložbe, u isto vrijeme, u galeriji "U prolazu" u knjižnici Grafičkog fakulteta otvorena je izložba fotografija studenata prve godine diplomskog studija nazvana "Ispred / pokraj / iza".
Fotografije su nastale "ispred, pokraj i iza faksa" na vježbama kolegija Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima. Voditeljica kolegija je docentica Maja Strgar Kurečić.

Na izložbi izlažu: Mladen Bošnjak, Vilma Čondrić, Tena Grgić, Matija Janjić, Marija Karin, Antonia Lasić, Sara Mikuljan, Nikolina Sabljak, Barbara Sabo, Bonita Tocko.

Izložene fotografije

Slike s otvorenja

Prilog na HRT-u