14 Maja Strgar Kurečić: Iza objektiva


Iza objektiva


Maja Strgar Kurečić

Izložba fotografija

Otvorenje izložbe 10. ožujka 2014.

 

U ponedjeljak 10. ožujka 2014. u 10:30 sati u predvorju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu otvorena je izložba fotografija i foto eseja studenata diplomskog studija.

Vezano uz studentsku izložbu, u isto vrijeme u galeriji „U prolazu“ u knjižnici Grafičkog fakulteta otvorena je izložba fotografija prof. Maje Strgar Kurečić.

Fotografije su nastale za vrijeme posjeta fotografskom studiju Borisa Berca. Deset studenata sa najbolje ocijenjenim fotoesejem napravljenim u zimskom semestru prve godine diplomskog studija, na kolegiju Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima, imalo je priliku vidjeti (i isprobati) kako je to raditi sa profesionalnom studijskom opremom…


 

   Izložene fotografije

   Slike s otvorenja izložbe

   Još fotografija o studentskoj izložbi
O studentskoj izložbi

Izložene su fotografije studenata prve godine diplomskog studija Grafičkog fakulteta, polaznika izbornog kolegija Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima. Voditeljica Kolegija je docentica Maja Strgar Kurečić. Izložene fotografije su odabrane iz 10 najboljih foto eseja (od ukupno 60 eseja) nastalih tokom prošlog semestra. Na izložbi su osim samih fotografija prikazani i foto eseji.

U sklopu Kolegija, studenti su imali zadatak samostalno obraditi neku temu (ili ideju) i prikazati je u formi foto eseja sa ukomponiranim zvukom. Kao forma vizualnog izražavanja sa velikom dozom osobnosti, foto esej predstavlja vrlo individualan oblik izražavanja ideja, misli, emocija i impresija. Budući da je tema bila slobodna, rezultat je dosta šarolik, no pruža dobar uvid u različitost viđenja i interpretacija stvari i osoba koje nas okružuju.

Na izložbi izlažu: Sonja Batušić, Antonija Bratoš, Marija Cindrić, Josipa Jurić, Stela Kovačić, Matea Lončar, Dina Matijević, Ana Stipanović, Kristina Vadas i Matko Vlaić.

10 NAJBOLJIH FOTO ESEJA

Kovačić Stela

Red/Blue (3:07)  https://www.youtube.com/watch?v=8d-gZOSkMmc

Batušić Sonja

MadHatter (2:58)  https://www.youtube.com/watch?v=n4ztMofZnnA 

Vlaić Matko

Inservio (3:01) http://www.youtube.com/watch?v=ofXcqpUkzio&feature=youtu.be

Stipanović Ana

Painted (2:00) https://vimeo.com/84510989

Cindrić Marija

Catch up! (3:10) http://www.youtube.com/watch?v=ReYpcRyVh2g&feature=youtu.be&hd=1

Jurić Josipa

Cimet Challenge (1:59)                         http://www.youtube.com/watch?v=UUYmDuqmq0&feature=youtu.be&hd=1

Orlović Hrvoje

Wood (0:53)    

 http://www.youtube.com/watch?v=mZp9bVgcQ7U&feature=em-upload_owner

Matijević Dina

Un PoCo LoCo (3:29) http://www.youtube.com/watch?v=4tGu4jn-RNc

Bratoš Antonia

Pokret (2:40) http://www.youtube.com/watch?v=Ec2svCO3tnA&feature=youtu.be

Vadas Kristina

Beam Me Up (2:03) http://www.youtube.com/watch?v=d3zZpHEoyZk