10 Ručna izrada kutija

Ručna izrada kutija

Izložba studentskih radova

Svibanj 2011.


U srijedu, 4. svibnja 2011. u 11.30 sati u Knjižnici Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, otvara se izložba studentskih radova „Ručna izrada kutija“

Radove izlažu: Tomislav Periša, Gorana Tomić, Korina Siljan, Maja Vrbos, Martina Penić, Sanda Bogdan, Ivana Hrestak, Kristina Zdrilić, Ana Kelava, Jelena Diklić, Tea Car, Stanko Eškinja

Izložba će biti otvorena mjesec dana.


Katalog izložbe

Slike s otvorenja izložbe

(autorica fotografija Ivana Pavlović)