15 Slikanje svjetlom - Light painting


Slikanje svjetlom – Light painting

i

Fotoeseji


Otvorenje izložbi 9. ožujka 2015.

 

U ponedjeljak 9. ožujka 2015. otvorene su dvije studentske izložbe. U 10:30 sati u predvorju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu otvorena je izložba fotografija i foto eseja studenata diplomskog studija. Druga izložba fotografija nastalih na vježbama iz light paintinga, otvorena je u 11 sati u Galeriji u prolazu, na prvom katu u hodniku knjižnice.

 

O izložbi: Slikanje svjetlom - Light painting

 

Izložene su fotografije studenata prve godine diplomskog studija Grafičkog fakulteta, nastale na vježbama iz kolegija Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima. Fotografije su snimljene tehnikom Slikanja svjetlom, u studiju u potpunom mraku, koristeći razne izvore svjetla, od baterijskih lampi i mobitela do prskalica.

 

Izložene fotografije

 

Slike s otvorenja izložbe


 

 


O izložbi: Foto eseji

 

Izložene su fotografije studenata prve godine diplomskog studija Grafičkog fakulteta, polaznika izbornog kolegija Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima. Voditeljica Kolegija je docentica Maja Strgar Kurečić. Izložene fotografije su odabrane iz 10 najboljih foto eseja (od ukupno 80 eseja) nastalih tokom prošlog semestra. Na izložbi   će osim samih fotografija biti prikazani i foto eseji.

 

U sklopu Kolegija, studenti su imali zadatak samostalno obraditi neku temu (ili ideju) i prikazati je u formi foto eseja sa ukomponiranim zvukom. Kao forma vizualnog izražavanja sa velikom dozom osobnosti, foto esej predstavlja vrlo individualan oblik izražavanja ideja, misli, emocija i impresija. Budući da je tema bila slobodna, rezultat je dosta šarolik, no pruža dobar uvid u različitost viđenja i interpretacija stvari i osoba koje nas okružuju.


Na izložbi izlažu: Bašić Martina, Cumbo Marina, Čerina Petra, Ivanović Nina, Kelemenić Zlatko, Lovrec Ana, Sović Željko, Šitum Gabrijela, Štukar Iva i Tuksar Dubravko.

Slike s otvorenja izložbe

 

10 NAJBOLJIH FOTO ESEJA

 

Bašić Martina

Osmjeh (2:59)

Tuksar Dubravko

Brijač (0:55)   http://vimeo.com/117279574  

Ivanović Nina

City stories (2:24)   https://www.youtube.com/watch?v=drmwIDtSIMk

Lovrec Ana

Hide and seek (2:04)  http://youtu.be/E1Egmvlt2wo

Cumbo Marina

Mapa (surealizam)

Šitum Gabrijela

The space room (1:05)  http://youtu.be/lujccx0Zgro

Štukar Iva

Her name is Vanja (3:28)

https://www.youtube.com/watch?v=s9b-HbwoapU&feature=youtu.be

Kelemenić Zlatko

Worlds Apart (1:48)   https://www.youtube.com/watch?v=TMqeCkBsFRU

Čerina Petra

Stop Bullying (1:53) https://www.youtube.com/watch?v=5jQ_k-JHb84

Sović Željko

Alkoholizam (4:00) http://vimeo.com/118032699